success.png

01

הרשמה

לסדנת ניקוי רעלים

 

תהליך הרשמה לסדנה מורכב מ-3 שלבים פשוטים וזריזים,

בסופם ישלח אישור לכתובת המייל

הרשמה/התחברות לאתר

mail

 

אישור הצהרת בריאות

02

האם זו הפעם הראשונה בה את/ה מקבל/ת טיפול תזונתי ?

מתי טופלת לאחרונה ובאילו טיפולים ?

מה הסיבה שבעקבותיה ברצונך להירשם לסדנה ?

האם טופלת בעבר בשיטות רפואה משלימה ?

אם כן, אילו ?

מה הייתה ההשפעה ?

סמנ/י האם את/ה סובל/ת מהמחלות / מצבים הבאים:

מערכת העיכול
מחלות כרניות
תסמונות כאב נוספות
אחר

האם את/ה מעשנ/ת ?

האם את/ה שותה אלכוהול (יותר מכוס ביום) ?

בעיות רפואיות שנמצאות בבירור / שלא צוינו

האם את בהריון ?

האם עברת אשפוזים ?

הריני מצהיר/ה כי:

  1. בכל מקרה של בעיה בריאותית חדשה, עלי ליידע את הרופא/מטפל.

  2. ידוע לי שטיפולי הרפואה המשלימה אינם באים כתחליף לרפואה הקונבנציונלית, אלא משלימים אותה. במהלך הטיפול אין להפסיק או לשנות את הטיפול הרפואי הקיים, ללא התייעצות עם רופא מטפל.

  3. במקרים בהם קיים צורך בהמשך טיפול או בירור קונבנציונלי הם ירוכזו ע"י רופא המשפחה/רופא מטפל.

  4. ידוע לי כי זכותי לבקש מידע אודות הטיפולים המוצעים.

  5. ידוע לי כי השפעת הטיפולים הינה אישית ושונה מאדם לאדם..

  6. תנאי ומועד התשלום יהיו בהתאם לנהוג ולמקובל, בהתאם לתנאים המפורטים בהצעת הטיפול שהוצעה לי.

  7. הנני מתחייב/ת לשלם את מלוא הסכומים שאהיה חייבת בגין הטיפול, בהתאם למחירים והתנאים המקובלים.

  8. ידוע לי כי תנאי לקבלת הטיפולים הינו אישור טופס זה.

הריני לאשר כי הפרטים שמסרתי בטופס זה על מצבי הבריאותי הם נכונים ומלאים.

הטופס נשלח בהצלחה

שגיאה אירעה בעת שליחת הטופס. אנא ודאו כי כל פרטי הקשר מולאו כראוי

 

03

סיכום התוכנית ותשלום

 

אישור הרשמה לסדנת ניקוי רעלים שתיפתח בתאריך:

בתאריך הנשלף מהתוכנית

* ביטול ההרשמה לתכנית הליווי יתאפשר עד ל-7 ימי עבודה לפני מועד תחילת התכנית. לפרטים נוספים ניתן לצפות במדיניות הרכישה באתר.

אני מאשר שקראתי ומסכים עם תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי הרכישה באתר

להרשמה לתוכנית